Projekte

Projekti “Rikonstruksioni i shkollës fillore Fushë Alia” Projekti “ Ndërtimi i shkollës fillore në Brest i Poshtëm qershor-shtator 2012”, Dibër.material per Dar Diber Projekti “Ndërtimi i shkollës fillore Gjuras ”, […]
Lexo më shumë
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI  ME WORLD VISION ALBANIA   Për ofrimin e sherbimit të mësuesit ndihmes për fëmijet me aftësi te kufizuara në bazë të  vlerësimit dhe kërkeses  nga Drejtoria Arsimore  Dibër […]
Lexo më shumë
 MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME WORLD VISION ALBANIA    PËR OFRIMIN E FONDEVE PËR PROJEKTIN E NDERHYRJES NE SHKOLLE    
Lexo më shumë