Projekte

Projekte

Projekti “Rikonstruksioni i shkollës fillore Fushë Alia” Projekti “ Ndërtimi i shkollës fillore në Brest i Poshtëm qershor-shtator 2012”, Dibër.material per Dar Diber Projekti “Ndërtimi i shkollës fillore Gjuras ”, 
read more
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI  ME WORLD VISION ALBANIA   Për ofrimin e sherbimit të mësuesit ndihmes për fëmijet me aftësi te kufizuara në bazë të  vlerësimit dhe kërkeses  nga Drejtoria Arsimore  Dibër 
read more
 MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME WORLD VISION ALBANIA    PËR OFRIMIN E FONDEVE PËR PROJEKTIN E NDERHYRJES NE SHKOLLE    
read more